Tarihçe

 İl Teşkilatı; 24.05.l983 tarihinde yürürlüğe giren 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu çerçevesinde, taşra teşkilatı olarak hizmete başlamıştır. Yine 06.04.2011 tarih ve 6223 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık teşkilatı olarak hizmetlerine devam etmektedir.

 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü; Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.


İl Teşkilatınca Verilen Hizmetler:
 Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda; Korunmaya Muhtaç Çocuklara yönelik hizmetler, muhtaç yaşlılara yönelik hizmetler, muhtaç engellilere yönelik hizmetler, muhtaç ailelere yönelik ayni-nakdi yardım hizmetleri, koruyucu aile hizmetleri, evlat edinme hizmetleri, aile danışma hizmetleri, yaşlı hizmetleri, çalışan anne ve babaların çocuklarına yönelik gündüzlü bakım hizmetleri ayrıca, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Özel Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Özel Huzurevlerinin açılış izin ve denetleme hizmetleri yürütülmektedir.

 Konumu: 
Mülkiyeti kurumumuza ait olan bina iki katlı olup, halen Esenler Mah. Abdi İpekçi Cad. Yurt Sk. N:2 ÇANAKKALE adresinde hizmet vermektedir. Binanın üst katında İl Müdürlüğü yönetim birimleri, büro, Korunmaya Muhtaç Çocuk Servisi, Kadın Hizmetleri, Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Hizmetleri, Engelli Hizmet Birimi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi tahakkuk servisi ve arşiv vardır.