Çanakkale Kadın Konukevi

imagesGenel Bilgi:

Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik şiddete uğrayan kadınların psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşları olan kadın konukevlerinde; kadınlara öncelikle can güvenliği, kendini toparlamak için zaman ve kendilerine, hayatlarına daha uzun vadeli ve geniş açıdan bakabilmeleri için ihtiyaç duydukları emniyetli bir ortam sağlamak amaçlanmaktadır.

Kadın konukevlerinden; eşler arası anlaşmazlık nedeniyle evini terk eden ya da terk edilen ve  yardıma ihtiyaç duyan fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik şiddete uğrayan, istenmeyen evliliklere zorlanan, evlilik dışı hamile kalan ya da çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi tarafından kabul edilmeyen, önceden alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olup tedavi görmüş ve alışkanlıklarını terk eden, cezaevinden yeni çıkmış olup yardım ve desteğe ihtiyacı olan, boşanma, eşin ölümü veya çevre koşulları nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar yararlanmaktadır.

Kadın konukevlerinde; kadınların durumlarının, aileleri ya da eşleri ile olan anlaşmazlıklarının incelenmekte, mesleki ilke, teknik ve metotlar kullanılarak, kadının iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde problem çözebilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla kadının bireysel, ailesel, grupsal ve toplumsal özelliklerini ve güçlü yönlerini dikkate alarak yapılması gereken değerlendirmeyi temel almak suretiyle hazırlanan müdahale planı kapsamında, sorunlarının giderilmesine yönelik mesleki çalışmalar yapılmaktadır.

İletişim: Kuruluşun iletişim bilgileri güvenlik nedeniyle paylaşılmamakta, gizli tutulmaktadır. 
İletişim için; Aile ve Sosyal Polititkalar İl Müdürlüğü: Esenler Mah. Abdi İpekçi Cad. Yurt Sk. No: 2 Ç.kale
(286) 217 15 70 - 217 58 81 ; Faks: (286) 212 36 95