AFETTE ENGEL YOK


 
Afet öncesinde hem engellilere yönelik afet bilinci kazandırma, hem de afet sonrasında engelli bireylere yönelik psiko-sosyal destek için meslek elemanlarının(sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, çocuk gelişimciler ve pdr öğretmenleri) eğitilmesi ile yerel yöneticilerin engellik ve psiko-sosyal destek hizmetlerinde farkındalığını arttırmak. 

 
Çanakkale Valiliği koordinasyonunda Çanakkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yürütülmekte olan bu proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından EDES Progrmı kapsamında finanse edilmektedir. 

 
 

   


Sonraki Sayfa: EDES PROJESİ KAPSAMINDA ENGELLİLERİMİZ PİKNİKTE BULUŞTU

Önceki Sayfa : EDES ‘’Afette Engel Yok’’ Projesi Açılış Programı Gerçekleşti