Basında Biz

ÇANAKKALE HABERLERİ

AFETTE ENGEL YOK
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Engelliler Destek Programı (EDES) kapsamında desteklenen ve Çanakkale Valiliği Koordinasyonunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Afette Engel Yok” projesinin açılış programı Vali Orhan TAVLI’nın katılımıyla gerçekleştirildi.   

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda projeden sorumlu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Şerife Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Gelişim Uzmanı Ceren Özbal projeyle ilgili bilgi verdi.   

“Afette Engel Yok” adlı projenin öncelikli hedefleri içerisinde; afet öncesinde özellikle risk taşıyan bölgelerde yaşayan engellileri tespit etmek, afet bilinci kazandırmak,  afet sonrasında engelli bireylere yönelik psikososyal destek için meslek elemanlarını eğitmek ve psikososyal destek hizmetlerinde farkındalığı artırmak yer alıyor.   

Vali Orhan TAVLI,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanı Tayyar Kuz’un konuşma yaptığı projenin açılış programı verilen kokteylle son buldu. 
Çanakkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP çalışmalarının startını verdi.

   
http://www.canakkaledemokrat.com/images/images/IMG-20171127-WA0006.jpg (Yükleme Hatası :Could not find a part of the path 'C:\Users\BEYAZ~1.MAS\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg'.) (Yükleme Hatası :Could not find a part of the path 'C:\Users\BEYAZ~1.MAS\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg'.)
Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının hayata geçirdiği Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) projesi Çanakkale’de de başlıyor. Çanakkale Aile ve Sosyal Politikalar  İl Müdürlüğü ASDEP çalışmalarının startını verdi.
Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan ailelere ulaşılması, durumlarının (ekonomik, sosyal, psikososyal vb.) anlaşılması ve durumlarına göre yönlendirme yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin buluşturulması amaçlanmaktadır.
ASDEP kapsamında görev yapacak personel mesaisinin önemli bir bölümünü sahada geçirerek görevli oldukları alanda yaşayan ailelere ulaşacak ve sorunlarının kamunun mevcut imkânları ile çözülmesi için gerekli rehberlik ve yönlendirme işlevini üstlenecektir.
Yürütülecek saha araştırmasında evren-örnekleme kısıtlılığına gidilmemiş olup, alanın tamamına(tüm hane sayısına) ulaşılması amaçlanmaktadır.. Evrene dahil olmayan istisnai kümeler ise; o an meslek elemanı personelin ilgili anketin uygulanmasına izin vermeyen ya da evde olmayan kişilerden oluşmaktadır.
Yürütülen alan taramasında; ihtiyaç sahibi vatandaşın sosyal hizmetlerden faydalanması için kuruma gelmesi beklenmeden il genelindeki hanelere kapı kapı ulaşılması, devletin sosyal hizmet ve politikaları doğrultusunda kurum faaliyetleri hakkında vatandaşların doğrudan bilgilendirilmesi ve en önemlisi kurumumuzun, diğer kamu kurumlarının, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının, muhtarlıkların ve hatta kimi zaman komşularının bile henüz bilgi sahibi olmadığı gerçekten ihtiyaç sahibi kişilere doğrudan ulaşılmasıdır.
Vatandaşlarımızın hizmet talebinde bulunmasına gerek kalmadan ilçe ilçe, köy köy yapılacak ziyaretlerle Çanakkale ilinde ikamet eden özellikle sosyal risk altındaki vatandaşlarımızın tespit edilerek, ihtiyaç duyduğu desteklerin belirlenip sosyal sorunlarının giderilmesini, riskleri  önleyici sosyal politikalar geliştirip uygulayarak Çanakkale ilinde ikamet eden vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılmasının sağlanması Korunmaya Muhtaç Çocuk, Engelli, Şiddet Mağduru veya Şiddete Uğrama Riski Bulunan Kadın, yaşlılık, yoksulluk risk haritasının yapılmasını, Çanakkale ilinin risk altındaki kesim veritabanının hazırlanması oluşturmaktadır.
Bilindiği üzere, sanayileşme ve küreselleşme sonrasında istihdam alanlarının bulunduğu yerlere göç, insanların yaşam koşulların değişmesi, toplumun gelişimi ve değişimine paralel olarak sosyal sorunların artması, sosyal sorunların çözümlenmesi amacıyla sosyal politikalar geliştirilme ihtiyacını doğurmuştur.
Sanayileşme sonrası işsizliğin artması yoksulluğun artmasına neden olmuş ve yoksulluğun giderilmesi ve sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması ihtiyacını doğurmuştur.
Ayrıca, ailelerde anne ve babanın çalışması, ailelerin yaşlı ve engelli bireylerinin bakımını gerçekleştirememesine neden olmuş, engelli ve yaşlıların bakımı gerçekleştirecek mekanizmaların varlığına ihtiyaç duyulmuştur.
Bu proje ile Çanakkale ilinde ikamet eden risk altındaki çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli, yoksul vatandaşların yapılacak ziyaretler ile tespit edilmesi, ihtiyaçlarının belirlenerek çözümlenmesi, koruyucu önleyici bireysel danışmanlık hizmetleri ile dezavantajlı konuma girmeden sosyal sorunlarının çözümlenerek risk altından çıkartılması sağlanacak, İlimizde  ikamet eden vatandaşların sosyal refahının artırılması , hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine eşitlikçi bir bakış açısı ile bütün vatandaşlara ulaşımının sağlanması hedeflenmektedir.

 


 

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin çalışmaları paylaşıldı
Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ortaklığında Kent Konseyi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ile “Çanakkale Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi” çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.
 
Anasayfa  YEREL  Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin çalışmaları paylaşıldı

Taner ArçukoğluTarih: 2017-03-16 Saat: 22:51:04
Güncelleme : 2017-03-16 22:51:04Bu içerik 2050 kez okundu.
Çanakkale Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinden Psikolog Müberra Aydın, Sosyal Hizmet Uzmanı Tuğçe Çeliksoy tarafından verilen bilgilerde, “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin şiddetin önlenmesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik olarak şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan kişilerin başvurabileceği, danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetleriyle, ihtiyaç duydukları konularda güçlendirici ve destekleyici hizmetleri veren izleme çalışmalarını yedi gün yirmi dört saat esası ile yürüten merkezler olduğu belirtildi. ‘Alo-183 Hattı’nın şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ve çocuklar için psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma hattı olarak çalıştığı ve bu kişilere hakları konusunda ve başvuracakları yerler hakkında bilgi verdiği ifade edildi. Kadına Yönelik Şiddet 2017- 2020 Ulusal Eylem Planına uygun olarak belirlenen ana temalar üzerinden, Çanakkale’nin 2017-2020 dönemi İl Eylem Planının çıkarıldığı ve kurumlar arası koordinasyon, eğitim faaliyetleri, farkındalık çalışmaları, mevzuat çalışmaları, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi” için çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.”